Hemtjänst i Sverige

 

Hemma och Bo Hemtjänst Sverige AB är ett litet företag
med stora resurser. 
Vi är det klara alternativet för Dig
som tycker att det är viktigt med personligt utformade insatser.

För oss på HEMBO är det viktigt att våra kunder känner sig
sedda och hörda. Varje individ är unik !

 

HemtjänstKontakta oss

Telefon, 0340-133 32

E-post, info@hemboivarberg.se

Bandholtzgatan 27
432 52 Varberg

Om oss på Hembo

Inom företaget finns en gedigen kompetens med avseende på samtliga förekommande områden inom vård och omsorg.

Utbildning och erfarenhet finns inom de områden som berör kvalificerat hemtjänstarbete dvs hälso- och sjukvård och social omsorg.

85% av personalen har utbildning som undersköterska.

Denna spetskompetens ger oss en förbättrad möjlighet att uppfylla de kraven som kommer upp vid alla former av vård- och omsorg.

Vi är en blandad grupp, det finns både manligt och kvinnligt persona, med ett åldersspann från 20 till 70.

Flera i personalen har varit med från start, de som kommer till oss brukar stanna länge, vi har en mycket låg personalomsättning

All personal genomgår kontinuerliga fortbildningar för att säkerställa kompetenskraven.

Verksamheten genomsyras av ett gediget och välförankrad värdegrunds- och kvalitetstänkande.

Våra bilar på stan

Telefon, 0340-133 32  |  E-post, info@hemboivarberg.se
Bandholtzgatan 27  |  432 52 Varberg

Telefon, 0340-133 32
E-post, info@hemboivarberg.se
Bandholtzgatan 27
432 52 Varberg