Om oss

Hembo har funnits i ca. tio års tid. Grundfilosofin är den samma då som nu, att vara ett mindre företag som erbjuder insatser utförda av kompetent personal, med korta beslutsvägar och närhet till alla oss inom företaget. Det personliga alternativet.

Inom företaget finns det en gedigen kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg.
Utöver det är vi förmodligen det företaget i branschen med störst antal personal med universitets- och högskoleexamen.
Vi känner oss därför extra rustade att bemöta alla former av hjälpinsatser oavsett svårighetsgrad.

Personalgruppen har tillsammans mångårig erfarenhet inom social- och äldreomsorgen samt hälso- och sjukvård.

Personalen har kontinuerlig handledning i metod- såväl ärendefrågor.
Vi lägger stor vikt vid värdegrunds- och kvalitetssäkringsfrågor.

Kontinuitet i kundkontakten är vår huvudpolicy. Våra kunder får träffa
ett begränsat antal personer per månad varav kontaktpersonerna utgör huvuddelen.
Vi har medvetet valt småskaligheten för att säkerställa kundtryggheten.