Så väljer du oss som hemtjänst

Ring till Kommunens växel och begär att bli kopplad till en handläggare på äldreomsorgen.

Beroende på var i kommunen du bor och när du är född blir du tilldelad en viss handläggare.

Väl där beskriver du hjälpbehovet.

Handläggaren gör en bedömning av situationen och gör en bedömning om du har rätt till hemtjänst.

Om det tillstyrks blir du tillfrågad vilken så kallad utförare du vill anlita. Med detta menas vilken hemtjänst du väljer. Detta beslut måste man fatta själv, handläggaren måste vara neutral och får ej ge rekommendationer.

Det är i detta skede man kan välja oss Hemma och Bo Hemtjänst eller kort Hembo.

Efter det får vi och den sökande ett beslut tillsänd där det står beskrivet vilka s. k. insatser som är beviljade.

Vi kommer då omgående att ta kontakt för en genomgång och detaljplanering av insatserna och bestämmer tillsamman vilka dagar och tider och hur dessa ska genomföras.

Detta är
hemtjänst för oss

Att vi lyssnar in och skräddarsyr efter kundens behov.
Att vi har ett stort engagemang och är tillgängliga.
Att vi är nära och jobbar lokalt.
Att vi har hög kompetens och lång erfarenhet.
Att vi brinner för att hjälpa andra och leverera det lilla extra som skapar guldkant i vardagen.