Välj oss som din hemtjänst

 

För oss är det jätteviktigt att kunna ge ett flexibelt bemötande,
grundat på ett empatiskt förhållningssätt.
Utifrån det våga vi påstå att vi gör skillnad.

 

StartsidanKontakta oss

Så väljer du oss som hemtjänst

Ring till Kommunens växel, 0340-880 00 och begär att bli kopplad till en handläggare på äldreomsorgen.

Beroende på var i kommunen du bor och när du är född blir du tilldelad en viss handläggare.

Väl där beskriver du hjälpbehovet.

Handläggaren gör en bedömning av situationen och gör en bedömning om du har rätt till hemtjänst.

Om det tillstyrks blir du tillfrågad vilken så kallad utförare du vill anlita. Med detta menas vilken hemtjänst du väljer. Detta beslut måste man fatta själv, handläggaren måste vara neutral och får ej ge rekommendationer.

Det är i detta skede man kan välja oss Hemma och Bo Hemtjänst eller kort Hembo.

Efter det får vi och den sökande ett beslut tillsänd där det står beskrivet vilka s k insatser som är beviljade.

Vi kommer då omgående att ta kontakt för en genomgång och detaljplanering av insatserna och bestämmer tillsamman vilka dagar och tider och hur dessa ska genomföras.

Detta är hem- tjänst för oss

Efter du fått dina beslut är ramarna lagda dels vad du ska ha hjälp med och i vilken utsträckning d v s tidsåtgången. Den formella grunden är lagt och så långt är det ingen skillnad i det som görs oavsett av vem.

Skillnaderna visar sig i nästa fas d v s själva utförandet, hur insatserna utförs i forma av flexibilitet, empatisk förmåga och servicetänkandet. Det är där skillnaden blir tydlig mellan olika utförare.

Eftersom vi har ett företags tänkande med kundens bästa i fokus, är det  centralt för oss med ett flexibelt bemötande, grundat på empatiskt förhållningssätt. Utifrån det våga vi påstå att vigör skillnad.

Telefon, 0340-133 32  |  E-post, info@hemboivarberg.se
Bandholtzgatan 27  |  432 52 Varberg

Telefon, 0340-133 32
E-post, info@hemboivarberg.se
Bandholtzgatan 27
432 52 Varberg